Wszystko co dobre, szybko się kończy…

W piątek (6 października) zakończyliśmy udział w projekcie Erasmus+ (akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej) „Rozwój kompetencji uczniów kluczem do sukcesu szkoły” (numer projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000098491). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską przy wsparciu Gmina Mircze
Podczas ostatnich zajęć ze Scratcha uczniowie prezentowali gry, które stworzyli, tłumacząc ich zasady. Każda para PL-PT miała okazję pokazać swoją pracę przed całą grupą, dzięki czemu uczniowie mogli porównać swoje gry.
Efektem współpracy w grupach międzynarodowych z języka angielskiego były krótkie filmy stworzone w poznanych wcześniej narzędziach. Uczniowie przedstawiali na różne sposoby swoich nowych kolegów i koleżanki, mówili o ich ulubionych potrawach, zainteresowaniach lub miejscach, które chcieliby odwiedzić.
Ostatnie godziny zajęć ze zrównoważonego rozwoju spędziliśmy na stadionie miejscowego Sportingu (Estádio Municipal de Braga). Stadion określany jest czasami najpiękniejszym i najdziwniejszym stadionem świata, ponieważ powstał w miejscu kamieniołomu. Trybuny powstały wzdłuż boiska, a za bramkami widzimy naturalne środowisko, czyli skały. Woda spływająca z dachu jest magazynowana i służy do nawadniania boiska.
Na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzymał certyfikat 📜📜oraz zjedliśmy wspólny lunch z organizatorami i przedstawicielami szkoły.
Serdecznie dziękujemy ❤️❤️❤️ Agrupamento de Escola Andre Soares za wspólnie spędzony czas i uśmiech 😀, którym nas codziennie witaliście. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana w trosce o dalszy rozwój uczniów.👫

 


All good things must come to an end…

On Friday (6th October) we finished our participation in Erasmus+ project (action 1 Mobility of students and school education staff) ‘The development of students competences as the key to the success of the school’ (project number: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000098491).The project is co-financed by the European Union with the suport of Gmina Mircze.
During the last Scratch class students presented the games they had created and explained their rules. Each PL-PT pair had the opportunity to show their work in front of the entire group, so the students could compare their games.
Short films created by the students using the tools previously learned were the result of cooperation in international groups of English classes The students introduced their new friends in various ways and talked about their favorite dishes, interests or places the would like to visit.
We spent the last hours of sustainable development classes at the stadium of the local Sporting (Estádio Municipal de Braga). The stadium is sometimes called the most beautiful and the strangest in the world because it was built on an old quarry. The stands were built along the pitch, and behind the goals we can see the natural environment, i.e. rocks. Water flowing from the roof is stored and used to water the pitch.
At the end of the project, each participant received a certificate📜📜 and we had lunch together with the organizers and school representatives.
We would like to thank ❤️❤️❤️ Agrupamento de Escolas Andre Soares for the time we spent together and the smile 😀 with which you greeted us every day. We hope that our cooperation will continue for the further development of students.


Todas as coisas boas chegam ao fim…

Na sexta-feira (6 de outubro) terminámos a nossa participação no projeto Erasmus+ (ação 1 Mobilidade dos alunos e do pessoal educativo da escola) ‘.
O desenvolvimento das competências dos alunos como chave para o sucesso da escola’ (número do projeto: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000098491). O projeto é cofinanciado pela União Europeia com o apoio Gmina Mircze.
Durante a última aula de Scratch, os alunos apresentaram os jogos que tinham criado e explicaram as suas regras. Cada par PL-PT teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho em frente de todo o grupo, para que os alunos pudessem comparar os seus jogos.
Os alunos apresentaram os seus novos amigos de várias formas e falaram sobre os seus pratos favoritos, interesses ou locais que gostariam de visitar.
Passámos as últimas horas das aulas de desenvolvimento sustentável no estádio do Sporting local (Estádio Municipal de Braga). O estádio é por vezes considerado o mais bonito e o mais estranho do mundo, porque foi construído numa antiga pedreira. As bancadas foram construídas ao longo do campo e, atrás das balizas, podemos ver o ambiente natural, ou seja, as rochas. A água que escorre do telhado é armazenada e utilizada para regar o relvado.
Ao final do projeto, cada participante recebeu um certificado📜📜 e almoçamos juntos com os organizadores e representantes da escola.
Gostaríamos de agradecer ❤️❤️❤️ ao Agrupamento de Escolas Andre Soares pelo tempo que passamos juntos e pelo sorriso😀com que nos cumprimentou todos os dias. Esperamos que a nossa cooperação continue em prol do desenvolvimento futuro dos alunos.

Więcej zdjęć/more photos/mais fotos:
https://drive.google.com/drive/folders/1n5PjYtPJHNO4rBBYEIi5kuwhm8s-XFhv
https://shorturl.at/vzIW4